ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี ข้าวยาก หมากแพงไปหมด ถ้าอยากจะซื้อ ของให้คุ้มๆ เนี้ยต้องทำยังไง? วันนี้ คู่มือมนุษย์ Ep.99 ผมได้ รวบรวมวิธี …

คู่มือมนุษย์ Ep.99 วิธีซื้อของให้คุ้ม

Facebook
Twitter
VK