นักวิชาการสถาบันนิด้าดร.สันต์ ศรีอรรฆ์ธำรง อาจารย์พิเศษคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) …

นักวิชาการชี้ ไทยเข้าสู่การระบาด ระลอกที่ 5 "โอไมครอน" เริ่มขึ้นแล้ว | workpointTODAY

Facebook
Twitter
VK