โมเดลเก่า แต่ใช้มาหลายรอบ ยุบพรรคใหญ่ ใส่ความเขา เอาตำแหน่งนายกรัฐมนตรี สมัครเป็นสมาชิกช่อง เพื่อรับสิทธิประโยชน์อีกมากมาย …

บุญรวี ยมจินดา วิธียึดอำนาจโมเดลกัมพูชา พาตู่เสวยบัลลังค์ นายกตลอดกาลนานเทอญ 5-5-5-5

Facebook
Twitter
VK