สถานการณ์โควิด-19 ที่พบตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเกินหมื่นราย 2 วัน ติดต่อกัน บ่งบอกถึงอะไร จำเป็นหรือไม่ที่จะมีการเพิ่มมาตรการคุมเข้ม …

โควิดไทยข้าม “จุดสูงสุด” หรือวกกลับระบาดซ้ำ | TNN ข่าวดึก | 6 ก.พ. 65

Facebook
Twitter
VK