ไทยพบการติดเชื้อโควิดโอมิครอนแล้วใน 55 จังหวัดติดเชื้อสะสมแล้ว 2338 คน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ยอมรับว่า …

โควิดไทยระบาดระลอก 5 เปิด 8 จังหวัดติดเชื้อร้านอาหารกึ่งผับ | TNN ข่าวค่ำ | 5 ม.ค. 65

Facebook
Twitter
VK