พี่สตังค์พาขึ้นเขาเข้าไปที่ป่าต้นน้ำ เรียนรู้ภูมิปัญญาการหาปลาพื้นบ้านกับตอน “ใส่ไซปลา บ้านห้วยน้ำกืน” ที่ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า …

ใส่ไซปลา บ้านห้วยน้ำกืน | ภัตตาคารบ้านทุ่ง

Facebook
Twitter
VK