สถานการณ์โควิดวันนี้ มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการแถลงข่าววันนี้คุณหมอทวีศิลป์ยืนยันการติดเชื้อดีขึ้นแล้ว เปรียบเหมือนเราได้ผ่านภูเขาลูกใหญ่ไปแล้ว …

ไทยผ่านเขาลูกใหญ่แล้ว! เตือนเข้มต่อหวั่นยอดพุ่งเดือนหน้า | TNN ข่าวเย็น | 06-09-21

Facebook
Twitter
VK