รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึงปลัดสธ. สั่งการ ให้ทุกหน่วยของกระทรวงสาธารณสุขเตรียมพร้อม …

ไทย "โอมิครอน" ทะลุ 900 ราย อนุทิน สั่งด่วน สธ. รับมือระบาดหลังปีใหม่ | TNN ข่าวเย็น | 30-12-21

Facebook
Twitter
VK