วิดีโอนี้แสดงให้เห็นว่าระบบเตียงโมดูลาร์ของ IBENMA ทำงานอย่างไรระหว่างเตียงเดี่ยว เตียงใต้หลังคา และเตียงสองชั้น มันสามารถขยายได้ตั้งแต่เด็กวัยหัดเดินไปจนถึงวงจรชีวิตผู้ใหญ่ เว็บไซต์: www.ibenma.com.sg

IBENMA ระบบเตียงโมดูลาร์ (วิธีการแปลงระหว่างเตียงเดี่ยว ห้องใต้หลังคา และเตียงสองชั้น b)

Facebook
Twitter
VK